วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายสุเมธ ธิมา หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการฝึก แผนการเรียน การนิเทศและการวัดผล ประเมินผล ร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เพื่อร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกงานของนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กรและสถานประกอบการในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

050862 1 resize

2 resize

3 resize