วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตร “ยุวชลกร” ครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน เพื่อเรียนรู้งานชลประทาน และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า และโรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีนายไชยเชษฐ ศรีวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายขยายผล และนายวรชัย ธนกันต์ธัช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานน่าน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาภูเขา ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เยาวชน ให้สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้เผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป ณ บริเวณแปลงชาอูหลง โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

020862 5

2

3

4

5

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507807
วันนี้362
สัปดาห์นี้2139
เดือนนี้8068
รวมทั้งหมด507807
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560