วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “ยุวชลกร” รุ่นที่ 1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน เพื่อเรียนรู้งานชลประทาน และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีนายไชยเชษฐ ศรีวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายขยายผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรน้ำ วัฎจักรของน้ำ งานด้านชลประทาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เยาวชน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จากนั้นได้นำยุวชลกรเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ฝายต้นฮ่าง ฝายนาอ้อ และฝายหางวังคา พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โดยมุ่งเน้นให้ยุวชลกรตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และความสำคัญของงานชลประทาน สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับงานด้านชลประทาน สามารถเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนสร้างความเข้าใจในงานของกรมชลประทานสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น

010862 6

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
665627
วันนี้821
สัปดาห์นี้2960
เดือนนี้5947
รวมทั้งหมด665627
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560