วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วยนางทองเพ็ญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มชาวเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ร่วมให้สัมภาษณ์รายการ ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข คลื่น F.M. 97 MHz & A.M. 1134 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในจังหวัดลำปาง ในภาวะฝนทิ้งช่วงปี 2562 และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับปริมาณฝนในปี 2562 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา เข้าสู่ฤดูฝน จากสถิติฤดูฝนที่ผ่านมาของทุกปี ประมาณปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นทุกปี แต่ในปี 2562 ฝนจะทิ้งช่วงยาวกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ ฝนทิ้งช่วงยาวตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2562 ถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะน้อยกว่าปริมาณน้ำฝนในปีที่ผ่านมา 32% และจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี ช่วงเวลาเดี่ยวกัน 26% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ใช้น้ำในการทำการเกษตร 

          ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ในจังหวัดลำปาง ในภาพรวมเขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำ 36% เขื่อนกิ่วคอหมามีปริมาณน้ำ 25% อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 28 แห่งในจังหวัดลำปาง มีปริมาณน้ำรวม 43% ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 101 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 50% ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่สำรองไว้ของเมื่อปีที่ผ่านมา ในปีนี้ปริมาณน้ำ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม

          ในการนี้ โครงการชลประทานลำปาง ได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ เพื่อทำการเกษตรโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก และขอความร่วมมือให้เกษตรกรลดการใช้น้ำ โดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็สามารถนำมาใช้ได้ เพื่อประหยัดน้ำไว้ใช้ในภายหน้า อย่างไรก็ตามโครงการชลประทานลำปางก็ได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรโดยเตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้ตลอดเวลา

260762 18

2

3

4

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
506230
วันนี้43
สัปดาห์นี้562
เดือนนี้6491
รวมทั้งหมด506230
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560