วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่อาศัยในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำแนวริมตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อกิ่วคอหมา พื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ตำบลปงดอน ตำบลแจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วง สถานการณ์น้ำในช่วงต้นฤดูฝนมีปริมาณฝนน้อยมากส่งผลให้น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาในปีนี้น้อยมาก เนื่องจากการคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโญ ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง ตลอดจนเหตุผลความจำเป็นของการระบายน้ำของเขื่อนกิ่วคอหมา และศักยภาพการระบายน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา สำหรับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และหากเกิดกรณีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอ อาจจะต้องลดปริมาณน้ำสำหรับการเกษตรให้น้อยลง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลความเดือนร้อนของ ผู้ที่ทำการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผัก รวมถึงเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาตามที่ราษฎรร้องขอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร ทั้งนี้ราษฎร ทั้ง 4 ตำบล มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

260762 8

2

3

4

5

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507795
วันนี้350
สัปดาห์นี้2127
เดือนนี้8056
รวมทั้งหมด507795
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560