วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปางจำนวน 41 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง โดยมีนายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง และ นายอุดมศักดิ์ สีธิสาร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ยุวชลกรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทานด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และความสำคัญของงานชลประทาน สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ และประโยชน์เกี่ยวกับงานด้านชลประทาน เกิดจิตสำนึกและมีความต้องการในการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ด้านเกษตรกรรม อีกทั้งเป็นโอกาสที่ยุวชลกรได้พบปะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ สามารถเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนสร้าง ความเข้าใจในงานของกรมชลประทานสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ เขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง

260762 1

2

3

2

5

4

7

8

9

10

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
663320
วันนี้229
สัปดาห์นี้653
เดือนนี้3640
รวมทั้งหมด663320
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560