วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายนพดล สิทธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ นำยุวชลกรจากโรงเรียนแม่สันวิทยา ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านชลประทานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ในโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตร 1 วัน) บรรยายสรุปให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และประโยชน์ของเขื่อนเก็บกักน้ำของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อให้ยุวชลกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรมชลประทานด้านต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายงานชลประทานที่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความสำคัญ ตลอดจนประโยชน์เกี่ยวกับงานชลประทานสู่ชุมชน ในช่วงบ่าย ดูงานภาคสนาม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วลมวิทยา โดยมี นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ร่วมเป็นวิทยากร ณ หอประชุมอาคารสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

250762 14

2

3

4

5

6

 

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
663315
วันนี้224
สัปดาห์นี้648
เดือนนี้3635
รวมทั้งหมด663315
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560