วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อมด้วยนายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน (ก.ธ.จ.น่าน) เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจ ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด จากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปุ่ม บ้านบุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อติดตามงานให้เป็นไปตามแบบที่วางไว้ต่อไป

250762 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507238
วันนี้458
สัปดาห์นี้1570
เดือนนี้7499
รวมทั้งหมด507238
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560