วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายอุดมศักดิ์ สีธิสาร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้การต้อนรับ นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง นำยุวชลกรจากโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านชลประทานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โดยการจัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตร 1 วัน) บรรยายสรุปให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำและประโยชน์ของเขื่อนเก็บกักน้ำของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อให้ยุวชลกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรมชลประทานด้านต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายงานชลประทาน ที่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความสำคัญ ตลอดจนประโยชน์เกี่ยวกับงานชลประทานสู่ชุมชน และในช่วงบ่ายศึกษาดูงานภาคสนาม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วลม มียุวชลกรจำนวนกว่า 40 คน จากโรงเรียนแม่สันวิทยา ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้งานชลประทาน และให้ความสนใจงานด้านชลประทานเป็นอย่างดี ณ หอประชุมอาคารสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

250762 3

2

3

4

5

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507828
วันนี้383
สัปดาห์นี้2160
เดือนนี้8089
รวมทั้งหมด507828
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560