วันที่ 25 กรกฎาคม​ 2562 นางอมรรัตน์ หนองหลิ่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ผู้รับการสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง) และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

250762 2

2

3

4

5

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507221
วันนี้441
สัปดาห์นี้1553
เดือนนี้7482
รวมทั้งหมด507221
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560