วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายโชติกรวิชช์ ทวีซศักดิ์ทินโชติ หัวหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนโยบายสำคัญ 13 โครงการ ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) โดยมีประเด็นข้อสั่งการในเรื่อง การขับเคลื่อนและดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 โครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องสรุปทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ โดยมีนางจันทิรา โยธิการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน

240762 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
420716
วันนี้103
สัปดาห์นี้1661
เดือนนี้15905
รวมทั้งหมด420716
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560