วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง เนื่องจากตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายว่าปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติ และในช่วงฤดูฝนอาจเกิดฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม โดยในที่ประชุมหารือเรื่องการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง อำเภอแม่เมาะ ไปช่วยเหลือเกษตรกรปลายน้ำบ้านวังพร้าว อำเภอเกาะคา ให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร การอุปโภคและบริโภค ซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายให้กลุ่มผู้ใช้น้ำที่อยู่ต้นน้ำระงับการสูบน้ำเป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้ปริมาณน้ำส่งถึงเกษตรกรปลายน้ำบ้านวังพร้าว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง30 กรกฎาคม 2562 และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกษตรกรปลายน้ำได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลาง จังหวัดลำปาง ชั้น 4

 

230762 11

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507589
วันนี้144
สัปดาห์นี้1921
เดือนนี้7850
รวมทั้งหมด507589
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560