วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จากนายแทน เขียวเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายอุดมศักดิ์ สีธิสาร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวรวิทย์ สุวรรณจักร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

220762 7

2

3

4