วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมกับเกษตร และสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  และอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำภายในจังหวัดเชียงราย ให้กับตัวแทนเกษตรกรซึ่งเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรในส่วนของกรมชลประทานได้แจ้งให้ตัวแทนเกษตรชะลอการปลูกข้าวนาปี 2562 ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สำหรับเกษตรกรที่ดำเนินการปลูกไปแล้วให้ใช้การส่งน้ำแบบรอบเวรและวิธีการเปียกสลับแห้ง เพื่อลดการสูญเสียของพืชผลทางการเกษตรที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีนางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

220762 3 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
694397
วันนี้425
สัปดาห์นี้4780
เดือนนี้7137
รวมทั้งหมด694397
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560