วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ กว๊านพะเยา พร้อมทั้งหารือและมอบหมายนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           ในส่วนของโครงการชลประทานพะเยา ได้บรรยายสรุปรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมจังหวัดพะเยา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งแจ้งเตือนรับมือสถานการณ์ฝน ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ที่อาจตกน้อยกว่าปกติ รวมถึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีน้ำสำรองไว้ใช้มากที่สุด และขอความร่วมมือเกษตรกร ทยอยเพาะปลูกตามปริมาณที่ฝนตกในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าว ขอให้รอจนกว่าจะมีปริมาณฝนเพียงพอ ต่อการเพาะปลูก เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือ โดยเตรียมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง พร้อมให้การสนับสนุน และช่วยเหลือได้ทันที

           ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางให้กรมชลประทาน เร่งติดตามการดำเนินงาน สำรวจอ่างเก็บน้ำเดิมและอ่างเก็บน้ำที่จะก่อสร้างใหม่ เพื่อให้จังหวัดพะเยามีการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

200762 1

2

3

4

5

6

7

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
506225
วันนี้38
สัปดาห์นี้557
เดือนนี้6486
รวมทั้งหมด506225
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560