วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562 เนื่องจากในช่วงฤดูฝนนี้ มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปกติ มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำ ทางจังหวัดพะเยาได้ร้องขอให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเชียงใหม่แล้วหลายครั้ง แต่สภาพความชื้นในอากาศต่ำ จึงทำให้เกิดปริมาณฝนน้อย และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรณรงค์ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค อย่างประหยัด โดยโครงการชลประทานพะเยาจะบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ เพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นอันดับแรก พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกพืชไว้ก่อน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย พร้อมให้หน่วยงานที่สนับสนุนรถบรรทุกน้ำจัดทำแผนแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ ซึ่งได้ทำการแจกจ่ายน้ำในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอภูกามยาม ไปแล้วกว่า 200,000 ลิตร โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสุมทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

190762 5 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507579
วันนี้134
สัปดาห์นี้1911
เดือนนี้7840
รวมทั้งหมด507579
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560