วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (NBT) F.M. 94.75 MHz พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้รับทราบข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำช่วงที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ปี 2562 โดยขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดกับพื้นที่ทำการเพาะปลูก รวมถึงขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ใช้น้ำจัดทำปฏิทินการปลูกพืช เพื่อให้สอดคล้องกับรอบเวรการส่งน้ำ เพื่อโครงการชลประทานน่านจะได้บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ สำหรับการให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่ทำการเกษตร โครงการชลประทานน่านได้ส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง เข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุมทุกหมู่บ้านและตามความต้องการของเกษตรกรที่ร้องขออย่างต่อเนื่อง

190762 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507831
วันนี้386
สัปดาห์นี้2163
เดือนนี้8092
รวมทั้งหมด507831
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560