วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา ร่วมกับนายอภิชาต สาราบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กรณีราษฎรอำเภอปง จำนวน 300 คน ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยในเบื้องต้น นายปาโมกข์ ปิงเมือง ได้ชี้แจงให้ราษฎรทราบว่า โครงการอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ 4,500,000 ลูกบาศก์เมตร ราษฎรจะได้รับประโยชน์ 8 หมู่บ้าน 1,250 ครัวเรือน พื้นที่ 6,500 ไร่ แต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าว ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้รับเรื่องพร้อมทั้งเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยราษฎรได้รับฟังคำชี้แจงมีความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา

150762 3

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507812
วันนี้367
สัปดาห์นี้2144
เดือนนี้8073
รวมทั้งหมด507812
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560