วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายทองเด่น สุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการ ชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม หลักสูตรครึ่งวัน ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลมและ เขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ตลอดจนตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นจำนวนมาก ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 151 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

150762 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
506203
วันนี้16
สัปดาห์นี้535
เดือนนี้6464
รวมทั้งหมด506203
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560