วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ รวมทั้งบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกโครงการที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ที่ได้ดำเนินการ/จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทางการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ เสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอ และระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อรายงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพวงแสด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 150762 1

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507213
วันนี้433
สัปดาห์นี้1545
เดือนนี้7474
รวมทั้งหมด507213
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560