วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยไคร้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสันติ แซ่ลี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านห้วยไคร้ ตำบลวาวี เป็นประธานในการประชุม มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 40 ราย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านห้วยไคร้ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

120762 4

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
420751
วันนี้138
สัปดาห์นี้1696
เดือนนี้15940
รวมทั้งหมด420751
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560