วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) หลักสูตร 1 วัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 คน โดยในช่วงเช้าได้ศึกษาดูงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับ   เขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จากนั้นในช่วงบ่ายได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชลประทาน” และ “การบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม” เพื่อให้ยุวชลกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทานด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และความสำคัญของงานชลประทานสามารถเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับงานชลประทานสู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรและการชลประทานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

110762 8

2

3

4

5

6

7

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507794
วันนี้349
สัปดาห์นี้2126
เดือนนี้8055
รวมทั้งหมด507794
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560