วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายทองเด่น สุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการน้ำชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม หลักสูตรครึ่งวัน ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ตลอดจนตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโชคชัย หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

100762 12

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465117
วันนี้636
สัปดาห์นี้1155
เดือนนี้10358
รวมทั้งหมด465117
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560