วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายจักริน เมืองดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานน่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารใช้น้ำฝายสมุนกลุ่ม1,2,3 ตำบลสะเนียน ตำบลถืบตอง และตำบลไชยสถาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูทำนาปี 2562 และการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมในฤดูฝน การจัดทำปฏิทินการส่งน้ำให้พอเพียงต่อความต้องการของเกษตรในพื้นที่ทำนา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับอุกภัย วาตภัยและปริมาณน้ำที่ต้องรักษาไว้เพื่ออุปโภค บริโภค กรณีมีฝนทิ้งช่วง ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลถืบตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

100762 8 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
488737
วันนี้161
สัปดาห์นี้4631
เดือนนี้12092
รวมทั้งหมด488737
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560