วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายทองเด่น สุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม หลักสูตรครึ่งวัน ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ตลอดจนตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

100762 7 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468067
วันนี้322
สัปดาห์นี้4105
เดือนนี้13308
รวมทั้งหมด468067
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560