วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) หลักสูตร 1 วัน โดยเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 คน ในช่วงเช้าไปศึกษาและเรียนรู้การทำงานของเขื่อนแม่สรวย ความสำคัญของเขื่อนที่เก็บกักน้ำจากลำน้ำแม่สรวย ผันน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรมให้กับราษฎรในพื้นที่ ในช่วงบ่ายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชลประทาน” และ “การบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม” ซึ่งยุวชลกรที่เข้ารับการอบรมที่เป็นลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่ ได้เรียนรู้ความสำคัญในเบื้องต้นของงานชลประทาน เรียนรู้การทำงานของเขื่อน และการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดลำปาง

100762 2 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468073
วันนี้328
สัปดาห์นี้4111
เดือนนี้13314
รวมทั้งหมด468073
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560