วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียราย ร่วมกิจกรรมเติมกล้าสู่ผืนป่า ภายใต้แนวคิดปลูกคน สร้างน้ำเพิ่มป่า พัฒนาชีวิต เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่รวมถึงรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน ชุมชน ในอนาคตสามารถเป็นแหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในพื้นที่และโรงเรียนทางเลือกผ่านระบบออนไลน์ต่อไป โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้น้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ผืนป่าและต้นไม้พื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม มี นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ พื้นที่โครงการสวนป่าบ้านป่าห้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

090762 4

2

3

4

5

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468084
วันนี้339
สัปดาห์นี้4122
เดือนนี้13325
รวมทั้งหมด468084
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560