วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โครงการชลประทานพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 40 คน โดยมีนายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อให้ยุวชลกร มีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทานด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และความสำคัญของงานชลประทาน สามารถเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับงานชลประทานสู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรและการชลประทานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ณ โครงการชลประทานพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
080762 4
2
3
4
S 11755559
S 11755602
S 11755615
S 11755617
S 11755627

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465117
วันนี้636
สัปดาห์นี้1155
เดือนนี้10358
รวมทั้งหมด465117
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560