วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายนพพร สารพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการจัดรอบเวรการส่งน้ำ การดูแลบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการน้ำชลประทานภาพรวมในเขตเทศบาลตำบลสันทราย ช่วงการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปี 2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน โดยมี นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

080762 3

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465072
วันนี้591
สัปดาห์นี้1110
เดือนนี้10313
รวมทั้งหมด465072
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560