วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวรการ บุญทา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานเชียงราย เข้าร่วมประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2562) ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ การเสนอแผนงาน โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ และการจัดทำ คำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัดได้ทันภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดของแต่ละหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมี นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

080762 2

2

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465096
วันนี้615
สัปดาห์นี้1134
เดือนนี้10337
รวมทั้งหมด465096
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560