วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่ 2,4,7,8 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่ที่มีการร้องขอแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางในการดำเนินการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของประชนชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

040762 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468067
วันนี้322
สัปดาห์นี้4105
เดือนนี้13308
รวมทั้งหมด468067
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560