วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอนันต์ อกกว้าง หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเขื่อนกิ่วลมและโรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วลม พร้อมทั้ง รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ประโยชน์ของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของกรมชลประทาน และได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ อีกทั้ง เพื่อเปิดโลกทัศน์นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารสวัสดิการเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

040762 1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465100
วันนี้619
สัปดาห์นี้1138
เดือนนี้10341
รวมทั้งหมด465100
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560