วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  นายวรวิทย์ สุวรรณจักร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมเกษตรกร โครงการงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะที่ 2) ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กรมชลประทาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำชลประทาน การมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาชลประทานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ ที่ใช้ร่วมกันในเขตโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีหน่วยงานในสังกัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

030762 9 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468082
วันนี้337
สัปดาห์นี้4120
เดือนนี้13323
รวมทั้งหมด468082
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560