วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าของงานปรับปรุง ซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมวางแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

030762 8 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465072
วันนี้591
สัปดาห์นี้1110
เดือนนี้10313
รวมทั้งหมด465072
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560