วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมการติดตามผลการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนและดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 เรื่อง และนโยบายเพิ่มเติม จำนวน 6 เรื่อง และการกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกำหนดพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

010762 3

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465072
วันนี้591
สัปดาห์นี้1110
เดือนนี้10313
รวมทั้งหมด465072
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560