วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายปวิน พละชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมด้วย นายมนตรี ธนสิทธ์สุนทร ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยขี้นก และเจ้าหน้าที่ฯ จัดประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม การเตรียมความพร้อมในการวางแผนการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่พริก (บ้านปางยาว) ตลอดจนทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ ซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

 280662 10

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465102
วันนี้621
สัปดาห์นี้1140
เดือนนี้10343
รวมทั้งหมด465102
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560