วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ สีธิสาร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบข้อมูลการใช้น้ำชลประทาน ระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำและระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำวังของเขื่อนกิ่วลม และการสูบน้ำประจำเดือน ร่วมกับนางดวงฤทัย มงคลเคหา นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ และนางสาวดวงกมล ไพรมณี นายช่างสำรวจ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยได้ทำการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สถานีสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ โรงสูบน้ำการประปาลำปาง และโรงสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

280662 7 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
488735
วันนี้159
สัปดาห์นี้4629
เดือนนี้12090
รวมทั้งหมด488735
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560