วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายโอภาส เครือคำหล่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นที่ ตำบลไหล่หินและตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา การใช้น้ำชลประทาน การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัยและวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศูนย์ 9101 บ้านหนองหล่าย หมู่ที่ 4 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

280662 8 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465115
วันนี้634
สัปดาห์นี้1153
เดือนนี้10356
รวมทั้งหมด465115
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560