วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานในการประชุมหารือติดตามผลการปฏิบัติงาน เร่งรัดการดำเนินการงานขุดลอก อ่างเก็บน้ำแม่สัน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มี นายสิทธิศักดิ์ เหมือนมี หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 1 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง โดยหารือเกี่ยวกับแผนงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่สัน(ตอนบน) มีความจุ 200,000 ลูกบาศก์เมตร ในปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 35% ซึ่งก่อสร้างมาแล้ว 28 ปี สภาพทั่วไปเกิดการตื้นเขิน มีความจำเป็นต้องขุดลอก แต่เนื่องจากได้รับงบประมาณช่วงเดือนมิถุนายน ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหลือระยะเวลาในการทำงาน 4 เดือน ทำให้ไม่สามารถกันเงินเหลื่อมปีได้ ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝน คาดการณ์ว่าอาจไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในที่ประชุมเสนอแนะขอให้เพิ่มเครื่องจักรและเครื่องมือเข้ามาดำเนินการ ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าการทำงานเป็นรายวันและรายสัปดาห์ ต่อไป

280662 6 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468062
วันนี้317
สัปดาห์นี้4100
เดือนนี้13303
รวมทั้งหมด468062
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560