วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายโอภาส เครือคำหล่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานบ้านปงป่าม่วง หมู่12 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา การร่วมกำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัยและวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านปงป่าม่วง หมู่ 12 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

270662 13

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
488744
วันนี้168
สัปดาห์นี้4638
เดือนนี้12099
รวมทั้งหมด488744
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560