วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายไชยเชษฐ ศรีวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายขยายผล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขยายผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้งานชลประทานและการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมวางแผนแนวคิดและข้อเสนอแนะให้กับเยาวชน มีความเข้าใจงานชลประทาน ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ชลประทานได้จัดขึ้น ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

270662 4

2

37475

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465072
วันนี้591
สัปดาห์นี้1110
เดือนนี้10313
รวมทั้งหมด465072
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560