วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เป็นประธานในประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

270662 1

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465078
วันนี้597
สัปดาห์นี้1116
เดือนนี้10319
รวมทั้งหมด465078
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560