วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการขยายผลของ โครงการร้อยใจรักษ์ การพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อร่วมหารือถึงบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ การพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565)

         จากสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ใกล้พื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นแหล่งกระจายยาเสพติด ซึ่งได้กระจายออกไปภูมิภาคต่าง ๆ นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญและสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมจึงได้นำวิธีการพัฒนาทางเลือกมาปรับใช้ในหมู่บ้านที่มีปัญหา   ยาเสพติด ให้ประกอบอาชีพอย่างสุจริต โดยการร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการตามแนวทาง การพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง ภายใต้ "โครงการร้อยใจรักษ์" ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะขยายผลไปสู่พื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือ ที่มีสภาพปัญหาเช่นเดียวกัน เพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน พื้นที่มีความมั่นคง และประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

120662 12 resize

2 resize

3 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465115
วันนี้634
สัปดาห์นี้1153
เดือนนี้10356
รวมทั้งหมด465115
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560