วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้นายโอภาส เครือคำหล่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองซอย 12L RMC.กิ่วลม เพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา รวมทั้งการใช้น้ำชลประทานและการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูล กีดขวางทางน้ำ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ วัดนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

260662 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
488749
วันนี้173
สัปดาห์นี้4643
เดือนนี้12104
รวมทั้งหมด488749
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560