วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายโอภาส เครือคำหล่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ท่อส่งน้ำ 001 – 005 RMC.กิ่วลม เพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา การใช้น้ำชลประทาน และการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ วัดบ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

240662 3

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465099
วันนี้618
สัปดาห์นี้1137
เดือนนี้10340
รวมทั้งหมด465099
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560