วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้   นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กรมชลปะทาน เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำชลประทาน การมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน มีหัวหน้าส่วนราชการ จากสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เกษตรจังหวัดลำปาง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านผึ้ง   นาเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

170662 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
488744
วันนี้168
สัปดาห์นี้4638
เดือนนี้12099
รวมทั้งหมด488744
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560