วันที่ 11 มิถุนายน 2562 จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดทำและยกร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2562 (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) มีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

110662 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
630640
วันนี้449
สัปดาห์นี้960
เดือนนี้21019
รวมทั้งหมด630640
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560