วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมคันดิน ปิดช่องเขาต่ำอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนางจันทนา ขันธ์เล็ก ประมงอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยปลัดอำเภอสบปราบ ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณงานซ่อมแซมคันดินปิดช่องเขาต่ำอ่างเก็บน้ำแม่ทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง     

110662 3 resize

2 resize

3 resize

                    4 resize