วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยาเขื่อนน้ำพง จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อดำเนินการศึกษาทบทวนด้านอุทกวิทยาและด้านวิศวกรรม ในการแก้ไขปัญหาการกันเซาะบริเวณ Stilling Basin ของเขื่อนน้ำพง และรวบรวมข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำผ่านอาคารน้ำล้น พร้อมทั้งพิจารณาวางแนวทางในการปรับปรุงอาคารน้ำล้น ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน มีนายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

060662 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465072
วันนี้591
สัปดาห์นี้1110
เดือนนี้10313
รวมทั้งหมด465072
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560