วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายนพดล สิทธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายปวิน พละชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นางปราณี ธรรมกุล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม แนวทางการบริหารสัญญาและการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งดำเนินการโดยกองพัสดุ กรมชลประทาน ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกรมชลประทาน มีแนวทางการบริหารสัญญาและการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

040662 17

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465072
วันนี้591
สัปดาห์นี้1110
เดือนนี้10313
รวมทั้งหมด465072
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560